Белатукадруз

Белатукадруз
ЧУВАРКУЋА

Translate

Укупно приказа странице

Претражи овај блог

УКЉУЧИТЕ СЕ И ПОМОЗИТЕ

КЊИЖАРА ПИСАЦА

Аукције. Трају даноноћно.

Из нових књига песника из унутрашњости Србије


ИЛУЗИЈА


Осећам
примичеш се из далека
руке сам раширила
у нади плаветној
Душу
закитила цветом
окупану ушушкала
нека сања
Врата срца
оставила откључана
јутрос
промаја дува
Десно око ми спава
отворено
да не промакнеш
а ти ми не дође у сан


Милосављевић ЉиљанаCIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821 . 163 . 41 – 1
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
Постојбина срца / Љиљана Милосављевић –
Ивањица : Библиотека ,, Светислав Вуловић “ ,
2007 ( Ивањица : Вега ). 118 стр. ; 30 x 11 цм. –
( Библиотека ,, Лауреати “ )
Тираж 200
ISBN 978 – 86 -85347 – 05 – 4
COBISS . SR – ID 137507852

Dokumentarni filmovi ZAVETINA