Белатукадруз

Белатукадруз
ЧУВАРКУЋА

Translate

Укупно приказа странице

Претражи овај блог

УКЉУЧИТЕ СЕ И ПОМОЗИТЕ

КЊИЖАРА ПИСАЦА

Аукције. Трају даноноћно.

Лукић потписује примерке свог новог романа "Велика испраћуша", данас поподне


Корице књ.

Аутор романа ВЕЛИКА ИСПРАЋУША, Господин Александар Лукић, потписује купљене примерке романа
на Сајму књига на штанду Едиција БРАНИЧЕВО - Центар за културу Пожаревац, у среду, 26. октобра у поподневним сатима

________________
Александар Лукић
ВЕЛИКА ИСПРАЋУША
У спомен маестру пер Пјетру

Библиотека БЕЗДАНА УМЕТНОСТ
Коло I, Књига 2

Издавач
ЗАВЕТИНЕ, Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1

Редактор и главни уредник
Мирослав Лукић

Одговорни уредник
Димитрије Лукић

Прво штампано издање, септембар 2011.
Тираж: 500 примерака

Припрема за штампу
„Поповић и синови“, Пожаревац
Штампа
„Ситограф РМ“, Змај Јовина 71, Пожаревац

Цена ове књиге у књижарама је 1.200,00 динара. Може се набавити у књижарама у Београду и Пожаревцу. Поруџбина директно од издавача телефоном +381653006950 или мејлом belatukadruz@gmail.com подразумева попуст 50%. Поручиоци изван Србије плаћају и поштански трошак. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Иван Лукић, 180 309 Београд, Раковица, улица Сердар Јанка Вукотића 1/13. Поручиоци из Србије новац шаљу уобичајеном поштанском уплатницом. Ово је најједноставнији и најбржи начин да дођете до ма ког издања „Заветина“.  При том и најјефтинији. Ово упутство важи првенствено за физичка лица. Правна лица (предузећа, библиотеке, школе) могу од „Заветина“ да купе било које издање, али пре свега преко посредника. На првом месту, преко интернет књижаре www.knjigainfo.com, или према договору.


CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-31

ЛУКИЋ, Александар, 1957–
Велика испраћуша : у спомен маестру пер Пјетру / Александар Лукић - Београд : Мобаров институт : Заветине, 2011 (Пожаревац : Ситограф РМ). - 222 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ. 2)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 221-222.

ISBN 978-86-82255-11-6

COBISS.SR-ID 186113292

______________________________________________________
    

Нема коментара:

Dokumentarni filmovi ZAVETINA