УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

среда, 20. мај 2009.

Из нових књига песника из унутрашњости Србије


ИЛУЗИЈА


Осећам
примичеш се из далека
руке сам раширила
у нади плаветној
Душу
закитила цветом
окупану ушушкала
нека сања
Врата срца
оставила откључана
јутрос
промаја дува
Десно око ми спава
отворено
да не промакнеш
а ти ми не дође у сан


Милосављевић ЉиљанаCIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821 . 163 . 41 – 1
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
Постојбина срца / Љиљана Милосављевић –
Ивањица : Библиотека ,, Светислав Вуловић “ ,
2007 ( Ивањица : Вега ). 118 стр. ; 30 x 11 цм. –
( Библиотека ,, Лауреати “ )
Тираж 200
ISBN 978 – 86 -85347 – 05 – 4
COBISS . SR – ID 137507852

Нема коментара: